[C/C++] Danh sách liên kết.. Quản lý Sinh Viên

9
8MẪU BÀI TẬP THI
Cho một file dữ liệu văn bản (DL.INP) mô tả thông tin về các thí sinh theo từng dòng, thông tin thí sinh gồm (mã số, họ lót, tên, điểm thi 1, điểm thi 2), ví dụ như sau:
1; Trần Anh; Hùng; 7; 8;
3; Lê Mạnh; Dũng; 7; 9;
6; Trần Văn; Tiến; 8; 6;
4; Nguyễn Tuấn; Anh; 7; 7;
Hãy thực hiện các yêu cầu sau:
1. Định nghĩa và khai báo một danh sách lien kết đơn dùng để lưu trữ dữ liệu cho các thí sinh được mô tả như trên.
2. Đọc dữ liệu từ file vào một danh sách lien kết đơn được quản lý bởi một biến con trỏ F.
3. Từ danh sách liên kết đơn quản lý bởi F, thực hiện các yêu cầu sau:
– Đếm xem danh sách có bao nhiêu người.
– Tính tổng điểm của điểm thi 1 của tất cả các thí sinh.
– Trả về điểm thi 1 cao nhất, nhỏ nhất của các thí sinh.
4. Ghi ra file văn bản (DL.OUT) danh sách các thí sinh có điểm trung bình lớn hơn hoặc bằng 5 và không có điểm thi nào nhỏ hơn 5 theo mẫu sau:

Mã số | Họ lót | tên | diem mon 1| Diem mon 2| Diem TB
(diem tb= (diem mon 1 + diem mon 2)/2;)

Nguồn: https://trulyluminary.com/

Xem thêm bài viết khác: https://trulyluminary.com/tong-hop/

9 COMMENTS

 1. A ơi, cho e hỏi, nếu bài toán yêu cần nhập sinh viên( mssv,lớp , mã khoa) và khoa(mã khoa, tên khoa) thì e phải xử lí bài toán như thế nào ạ, e thấy 2 cái mã khoa trùng nhau

 2. a cho e hỏi là nếu xuất ra 1 lớp là khoảng 4 sinh viên thì như thế nào , e đang thắc mắc chổ đó , và nếu xuất ra vd lớp d15 có 4 sinh viên , rồi thông tin các sinh viên , d16 bao nhieeu sinh viên rồi thông tin các sinh vien , nhờ anh giải thích giúp e , eddang thắc mắc chổ đó

 3. Anh! anh có thể gửi cho e xin code của video trên được không ạ, để e tham khảo làm bài tập.
  Gmail:tieuthaiduong1102@gmail.com
  E xin cảm ơn trước ạ.

 4. giúp em giải bài này với anh:

  BÀI TẬP TỔNG HỢP

  Viết chương trình quản lý các đề án thực hiện tại một công ty dùng DANH SÁCH LIÊN KẾT ĐƠN. Mỗi đề án gồm các thông tin mã đề án (số nguyên), tên đề án (chuỗi có tối đa 50 ký tự), địa điểm (chuỗi có tối đa 100 ký tự) và số người tham gia (số nguyên). Chương trình hiển thị menu thực hiện các công việc sau:
  1. Nhập danh sách các đề án.
  2. Xuất danh sách các đề án
  3. Tìm kiếm đề án theo tên đề án. Nếu tìm thấy thì xuất thông tin của đề án này, ngược lại thông báo không tìm thấy.
  4. Đếm xem có bao nhiêu đề án có trên n người tham gia thực hiện, với n nhập từ bàn phím.
  5. Cho biết đề án nào có nhiều người tham gia nhất
  6. Cho biết tổng số người tham vào tất cả các đề án
  7. Cho biết có tổng cộng bao nhiêu đề án
  8. Thêm nút có giá trị x vào vị trí t với t nhập từ bàn phím
  9. Thêm nút có giá trị x vào sau nút có giá trị y với x, y nhập từ bàn phím
  10. Xóa nút sau node có giá trị y với y nhập từ bàn phím
  11. Xóa nút có giá trị x với x nhập từ bàn phím
  12. Xóa nút tại vị trí t với t nhập từ bàn phím
  13. Sắp xếp danh sách tăng dần bằng phương pháp đổi chỗ
  14. Sắp xếp danh sách tăng dần theo số người tham gia bằng phương pháp thay đổi mối liên kết (câu làm thêm, không bắt buộc)
  15. Thêm phần tử có giá trị x vào danh sách đã được sắp xếp tăng, sao cho sau khi thêm thì danh sách vẫn còn được sắp (không gọi lại hàm sắp xếp)
  16. Thêm phần tử vào danh sách sao cho không có khóa trùng.
  17. Cập nhật số người tham gia đề án có mã x với x nhập từ bàn phím
  18. Tách những đề án có trên n người tham gia vào danh sách L2.

 5. Anh ơi anh còn file gốc chương trình này ko gửi cho em tham khảo đc ko?
  Gmail: congchloe1997@gmail.com
  Em cảm ơn

 6. A có thể giúp e đọc thông tin từ struc sinh viên vào danh sách liên kết đơn đc không ạ. Định dạng file như sau ạ:
  Dòng 1: ghi lại số sinh viên quản lí
  Các dòng còn lại thì ghi thông tin của các sv
  Vd:
  2 //số sinh viên là 2
  nguyen van a //tên sinh viên thứ nhất
  b13 //mã sinh viên của sinh viên thứ nhất
  10 //điểm của sinh viên thứ nhất
  nguyen van b //tên của sinh viên thứ 2
  b12 //mã sinh viên của sinh viên thứ 2
  9 //điểm của sinh viên thứ 2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here